Göttingen – Lördag

På kvällen efter ankomst 1 timme guidad historisk promenad i universitetsstaden Göttingen.

Sevärdheter i Göttingen

  • Gäenseliesel
  • Göttingens universitet

Gänseliesel är en fontän som uppfödes år 1901 framför det medeltida stadshuset i Göttingen. Trots sin ringa storlek är fontänen Göttingens mest kända sevärdhet. Idag är Gänseliesel en betydande del av utexamineringsceremonierna vid universitetet. Varje utexaminerad doktorand vid  George August Universitetet i Göttingen måste klättra upp och kyssa statyn av gåsflickan.

Göttingens universitet (Georg-August-Universität Göttingen) är ett universitet i Göttingen i Tyskland. Där finns idag 13 fakulteter och 120 studieprogram. Universitetet i Göttingen grundades 1737 av kurfursten Georg August av Hannover. Forskningen frigjordes från kyrklig censur och studentundervisningen sammanfördes med forskningen, vilket var nytt. Ett bibliotek, öppet även för studenter, byggdes och man lyckades knyta flera kända vetenskapsmän till det nya universitetet. Detta medförde uppmärksamhet och 1766 besökte Benjamin Franklin Göttingen som medlem av forskningsakademin. Den mest kände vetenskapsmannen verksam i Göttingen är Carl Friedrich Gauss. Han var matematiker – känd för bland annat Gauss normalfördelningskurva – och astronom. Han byggde ett stjärnobservatorium som finns kvar.

1837 drabbades universitetet av en katastrof då nyblivne kungen i Hannover ändrade statuterna. Sju professorer, två av dem bröderna Grimm, protesterade. Alla blev avskedade och några förvisade. Detta var en stor skandal och universitet tog stor skada. Mot slutet av 1800-talet återfick dock lärosätet sitt renommé och från början av 1900-talet fram till nazitiden hade man fem nobelpristagare. Alla var verksamma inom naturvetenskap och matematik. Ett sjätte fick Max Born på 1950-talet för forskning han utfört i Göttingen. Andra kända är fysikerna Otto Hahn, Werner Heisenberg och Max Planck. Efter kriget har Manfred Eigen fått nobelpriset i kemi och Erwin Neher i medicin.

Bagage: Ditt bagage bör maximalt omfattas av en resväska samt ett litet handbagage som du kan ta med in i bussen. Under hemresan från Göttingen kommer du inte ha tillgång till din resväska, så lägg allt du behöver ha tillgång till i handbagaget.