Den 1 juli kommer det digitala vaccinpasset, numera kallat Covidbevis, att införas i Sverige.

  • Intyget är på engelska
  • I nuläget krävs det e-legitimation, dvs. Bank-ID, för att kunna ladda ner beviset.
  • Man kommer att få en QR kod som man kan ha i telefonen alternativt skriva ut. 

Läs mer om Covidbevis på e-hälsomyndighetens hemsida här: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/

Hur hämtar man ett Covidbevis?
Inom sju dagar efter vaccination rapporteras varje vaccination in till Nationella vaccinationsregistret.
Efter det kan användaren logga in med e-legitimation på www.covidbevis.se och hämta sitt vaccinationsbevis.
Beviset kan laddas hem på dator eller mobiltelefon samt skrivas ut. 

 

Covidpasset ska gälla för resor inom hela EU.