Försäkring & avbeställningsskydd

Reseförsäkring

Vi erbjuder två olika reseförsäkringar som tillhandahålls av Europeiska ERV;

ERV Semesterförsäkring (344 kr/pers/vecka)
ERV Semesterförsäkring SPORT (434 kr/pers/vecka) (omfattar även din medtagna utrustning)

Försäkringen är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd, vilket innebär att du måste ha en hemförsäkring med ett reseskydd i grunden.

Ersättning vid försenad, skadad eller stulen utrustning

 • Du ersätts med likvärdig utrustning om den blir försenad, skadad eller stulen. 

Ersättning om syftet med resan förstörs

 • ERV ersätter dig om du på grund av en skada eller sjukdom inte kan utnyttja ex ditt liftkort eller skidskola.
 • Ny resa om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka och blir sängliggande mer än halva din resa.
 • Ersättning per dag om syftet med resan blir förstörd, ex vid bruten fot eller om du måste hålla dig isolerad på resan.
 • Sjukvårdskostnader upp till 1 500 kronor, vilket i de flesta fall motsvarar självrisken i hemförsäkringens reseskydd.
 • Du betalar ingen självrisk. ERV ersätter från första kronan vid alla tillfälle.

Ansvars- och rättsskydd (för skidåkning i Italien)

Sedan den 1/1/2022 måste alla skidåkare i Italien ha en ansvarsförsäkring som täcker vid skada eller olycka som involverar en annan skidåkare. I ERV’s reseförsäkringar ingår sedan den 1/11/2022 Ansvars- och rättsskydd som täcker skadestånd och rättegångskostnader om olyckan är framme. Observera att Ansvars- och rättsskydd endast gäller för försäkringar tecknade efter den 1/11/2022.

Vem får teckna?

 • Personer som har en hemförsäkring med reseskydd i grunden och som reser max 45 dagar (alt så länge som hemförsäkringens reseskydd gäller).
 • Personer som är stadigvarande bosatta i Sverige och inskrivna i svensk försäkringskassa.

Hjälp på resmålet

Du kan enkelt anmäla din skada och ansöka om ersättning på ERV:s hemsida. Ersättningen sätts in på ditt konto inom två bankdagar, så att du kan använda din reskassa som planerat.

Fortsätt till:
» Faktablad ERV:s Semesterförsäkring 
» Villkor för ERV:s Semesterförsäkring
» Faktablad ERV:s Semesterförsäkring Sport
» Villkor för ERV:S Semesterförsäkring Sport

Du kan själv beställa reseförsäkringen på Min resa eller genom att kontakta oss via mejl eller telefon så hjälper vi dig.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar dig att lägga till ett avbeställningsskydd. Du får då alla pengarna tillbaka, med undantag för en försäkringens kostnad, om du eller någon anhörig blir sjuk. Sjukdomen måste kunna styrkas med ett giltigt läkarintyg som ska skickas in vid avbokningstillfället. Avbeställningsskyddet tillhandahålls av Europeiska ERV och måste beställas vid bokningstillfället. 

 • Kostnaden för avbeställningsskyddet är 7% av resans totala pris och måste beställas vid bokningstillfället. 
 • Avbeställningsskyddet gäller vid plötsliga och oväntade händelser före avresan, t.ex. att du blir akut sjuk, att din bil går sönder på väg till flygplatsen eller att ditt husdjur blir sjukt och måste opereras.
 • Skulle något hända din bostad, t.ex. inbrott, vattenskada och brand kan du avboka din resa.

Fortsätt till:
» Faktablad ERV:s Avbeställningsskydd 
» Villkor för ERV:s Avbeställningsskydd