Försäkring & avbeställningsskydd

Reseförsäkring

Vi erbjuder två olika försäkringar;

ERV Semesterförsäkring (344 kr/pers/vecka)
ERV Semesterförsäkring SPORT (434 kr/pers/vecka) (omfattar även din medtagna utrustning)

Försäkringen är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd, vilket innebär att du måste ha en hemförsäkring med ett reseskydd i grunden.

Ersättning vid försenad, skadad eller stulen utrustning

 • Bland annat ersätts du med en likvärdig utrustning om den blir försenad, stulen eller förstörd. 

Ersättning om syftet med resan förstörs

 • ERV ersätter dig om du på grund av en skada eller sjukdom inte kan utnyttja t.ex. ditt liftkort eller din skidskola.
 • Ny resa om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka och blir sängliggande mer än halva din resa.
 • Ersättning per dag om syftet med resan blir förstört, t.ex. en bruten fot eller om du måste hålla dig isolerad på resan.
 • Sjukvårdskostnader upp till 1 500 kronor, vilket i de flesta fall motsvarar självrisken i hemförsäkringens reseskydd.
 • Du betalar ingen självrisk. ERV ersätter från första kronan vid alla tillfälle.

Ansvars- och rättsskydd (för skidåkning i Italien)

Sedan den 1/1/2022 måste alla skidåkare i Italien ha en ansvarsförsäkring som täcker vid skada eller olycka som involverar en annan skidåkare. I ERV’s reseförsäkringar ingår sedan den 1/11/2022 Ansvars- och rättsskydd som täcker skadestånd och rättegångskostnader om olyckan är framme. Observera att Ansvars- och rättsskydd endast gäller för försäkringar tecknade efter den 1/11/2022.

Vem får teckna?

 • Personer som har en hemförsäkring med reseskydd och reser max 45 dagar (eller så länge som hemförsäkringens reseskydd gäller).
 • Personer som är stadigvarande bosatta i Sverige och inskrivna i svensk försäkringskassa

Hjälp på resmålet

Du kan enkelt anmäla din skada och ansöka om ersättning på ERV:s hemsida. Ersättningen sätts in på ditt konto inom två bankdagar så du kan använda din reskassa som planerat.

Fortsätt till:
» Faktablad ERV:s Semesterförsäkring 
» Villkor för ERV:s Semesterförsäkring
» Faktablad ERV:s Semesterförsäkring Sport
» Villkor för ERV:S Semesterförsäkring Sport

Du kan själv beställa reseförsäkringen på Min resa eller genom att kontakta oss på mail via info@alpresor.se så hjälper vi dig.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar dig att lägga till ett avbeställ­nings­skydd. Du får då alla pengarna tillbaka, med undantag av en expeditionsavgift, om du eller någon anhörig blir sjuk. Sjukdomen måste kunna styrkas med ett giltigt läkarintyg (se rese­vill­koren). Avbeställningsskyddet tillhandahålls av Europeiska ERV.

 • Kostnaden för avbeställningsskyddet är 7% av resans totala pris och måste beställas vid bokningstillfället. 

 • Avbeställningsskyddet gäller vid plötsliga och oväntade händelser före avresan, t.ex. att du blir akut sjuk, att din bil går sönder på väg till flygplatsen eller att ditt husdjur blir sjukt och måste opereras.

 • Skulle något hända din bostad, t.ex. inbrott, vattenskada och brand kan du avboka din resa.

Läs mer om ERV:s avbeställningsskydd här:
https://www.erv.se/privat/vara-reseforsakringar/avbestallningsskydd/