Reseförsäkring

Res tryggt med en reseförsäkring i bagaget!

Vi vill att du ska vara trygg när du reser med oss, vi har därför valt att samarbeta med försäkringsbolaget Europeiska ERV när det gäller reseförsäkringar.

Vi erbjuder två olika försäkringar, Semesterförsäkring Sport och Semesterförsäkringen. Det som skiljer dem åt är att Semesterförsäkring Sport även omfattar din medtagna utrustning.

Semesterförsäkring Sport

Den är framtagen för just dig som ska utöva din favoritaktivitet t.ex. åka skidor eller snowboard. Försäkringen täcker inte bara dig utan även din egna eller hyrda utrustning som du tar med dig på resan. Försäkringen är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd, vilket innebär att du måste ha en hemförsäkring med ett reseskydd i grunden.

Semesterförsäkring Sport täcker din utrustning
Du väljer denna försäkring om du vill skydda din utrustning.

Ersättning vid försenad, skadad eller stulen utrustning
Bland annat ersätter vi dig med en likvärdig utrustning om den blir försenad, stulen eller förstörd. Vi hjälper dig för att du skall kunna fortsätta och njuta av din skidsemester på bästa sätt.  

Ersättning för förbetalda outnyttjade aktivitetskostnader
Vi ersätter dig om du på grund av en skada eller sjukdom inte kan utnyttja t.ex. ditt liftkort eller din skidskola.

Semesterförsäkring Sport och Semesterförsäkringen täcker även dig och din resa

- Ny resa om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka och blir sängliggande mer än halva din resa

- Ersättning per dag om syftet med resan blir förstört, t.ex. en bruten fot eller arm på skidresan.

- Sjukvårdskostnader upp till 1 500 kronor, vilket i de flesta fall motsvarar självrisken i hemförsäkringens reseskydd.

- Du betalar ingen självrisk. Vi ersätter från första kronan vid alla tillfälle.

Vem får teckna

- Personer som har en hemförsäkring med reseskydd och reser max 45 dagar (eller så länge som hemförsäkringens reseskydd gäller).

- Personer som är stadigvarande bosatta i Sverige och inskrivna i svensk försäkringskassa

Hjälp på resmålet. Du kan enkelt anmäla din skada och ansöka om ersättning på Europeiska ERVs hemsida erv.se. Ersättningen sätts in på ditt konto inom två bankdagar så du kan använda din reskassa som planerat.

Produktfaktablad Semesterförsäkring Sport >>

Produktfaktablad Smesterförsäkring >> 

Villkor för Semesterförsäkring Sport >>

Villkor för Semesterförsäkring >>

Du kan beställa reseförsäkringen på Min resa eller ring oss på telefon 0771-20 20 20 så hjälper vi dig med det.